Hop po zdrowie!

Tak nazwana została... ścieżka. Powstała na dziedzińcu szkoły w Przyszowicach, by służyć uczniom podczas przerw, lekcji i zajęć dodatkowych. Dzieci i młodzież chętnie z niej korzystają...

Przeszkody zostały tak stworzone, by rozwijały w możliwie najlepszy sposób koordynację ruchową dzieci – wyjaśnia
Martyna Pietrzak, nauczycielka przyszowickiej placówki. – Prosty pomysł z podwórkowymi malunkami na terenie szkoły został zaczerpnięty z ubiegłorocznego wyjazdu szkoleniowego na Islandię, w ramach udziału w programie
Erasmus +. Nauczyciele z Przyszowic odwiedzili wówczas dwie szkoły, gdzie mogli zobaczyć m.in. jak w prosty i stosunkowo tani sposób można zająć czas wolny dzieci i urozmaicić im spędzanie przerw na świeżym powietrzu.
Przypomnijmy, że ZSP w Przyszowicach należy do Śląskiej Sieci Przedszkoli i Szkół Promujących Zdrowie i realizuje program „Zarażający Zdrowiem”. Powstanie ścieżki z pewnością przysłuży się do jego wzbogacenia. Satysfakcji z tego powodu nie kryją nauczyciele. Powstanie ścieżki umożliwiła darowizna przekazana przez Fundację Jastrzębskiej
Spółki Węglowej. Pedagodzy doceniają dar. – Cieszymy się, że nasz wniosek o darowiznę został pozytywnie rozpatrzony przez Fundację JSW, a nasi uczniowie mogą rozwijać swoją zwinność – zaznacza Martyna Pietrzak.
Opr.: M.P., jm
Foto: archiwum ZSP Przyszowice