Podsumowanie jakości powietrza w Gminie Gierałtowice – luty 2020

Lutowa aura okazała się bardzo sprzyjająca dobrej jakości powietrza w naszej Gminie.

Średnio w Gminie Gierałtowice tylko przez 3 dni lutego oddychaliśmy zanieczyszczonym powietrzem.

Rekordowo dobrym powietrzem oddychali mieszkańcy Chudowa – norma dobowa była tam przekroczona tylko przez 1 dzień!

Równie niezły wynik odnotowano w Gierałtowicach i w Przyszowicach, gdzie powietrze było zanieczyszczone przez 3 z 29 dni.

Najgorsze wyniki, podobnie jak w poprzednich miesiącach, zostały zebrane w Paniówkach – aż przez 19 dni lutego poziom zanieczyszczeń przekraczał tam dopuszczalne normy.

Te dobre wyniki spowodowały, że jakość powietrza w naszych sołectwach – z wyjątkiem Paniówek – klasyfikuje się w lutym prawie tak dobrze jak w Gliwicach, Rybniku, Zabrzu czy Żywcu, a lepiej niż w Krakowie. Tak dobrej sytuacji nie obserwowaliśmy od wielu miesięcy!

Najwyższe średnie dobowe stężenie pyłu PM10 dla całej Gminy wyniosło w lutym 91 μg/m³ (wartości dopuszczalna to 50 μg/m³). Dla porównania w styczniu było to aż 157 μg/m³.

Najwyższą wartość średniego dobowego stężenia odnotowano w Paniówkach: 146 μg/m³, a najniższą w Przyszowicach: 77 μg/m³.

Najwyższe chwilowe stężenie PM10 odczytał czujnik w Paniówkach 21 lutego o godz. 23:00 – był to odczyt o wartości 591,96 μg/m³, co odpowiada przekroczeniu normy o 1183,92%.

info. Gierałtowicki Alarm Smogowy