Podsumowanie jakości powietrza w Gminie Gierałtowice – marzec 2020

Średnio przez prawie 1/3 marca oddychaliśmy w Gminie Gierałtowice zanieczyszczonym powietrzem. Najdłużej, bo przez aż 22 z 31 dni, powietrze było zanieczyszczone w Paniówkach. Najlepiej wypadły Gierałtowice i Przyszowice, gdzie poziom zanieczyszczeń był przekroczony tylko przez 7 dni.

W marcu nasze sołectwa (z wyjątkiem Paniówek) wypadły w rankingu dni z przekroczoną normą dobową lepiej, niż miasta, z którymi porównujemy wyniki: oddychaliśmy czystym powietrzem dłużej niż mieszkańcy Krakowa, Zabrza, Rybnika czy Żywca!

Wartości średnich stężeń dobowych PM10 dla całej Gminy ukształtowały się w marcu następująco: wartość najwyższa: 89 μg/m³, wartość najniższa: 17 μg/m³, wartość uśredniona: 44 μg/m³ (wartości dopuszczalna to 50 μg/m³).

Najwyższe chwilowe stężenie PM10 odczytał czujnik w Chudowie 4 marca o godz. 20:00 – był to odczyt o wartości 478,39 μg/m³, co odpowiada przekroczeniu normy o 956,78%.

Paniówki, dla których w poprzednich miesiącach odczytywaliśmy najgorszy chwilowy wynik, uplasowały się tym razem na drugim miejscu z bardzo zbliżonym pomiarem: 30 marca o godz. 21:00 poziom PM10 wyniósł tam 470,49 μg/m³.

 

info: Gierałtowicki Alarm Smogowy