Porcelanowy jubileusz społeczników

Cała społeczność Towarzystwa Miłośników Przyszowic świętowała porcelanowy jubileusz organizacji wraz z gośćmi w restauracji „U Marije”.

Piątek, 15 września, mile zapisze się w pamięci uczestników uroczystości. Bardzo ciekawą prezentację, przybliżającą dzieje TMP na przestrzeni dwudziestolecia, omówił Bronisław Zaremba. O tym bogatym dziele opowiedziała też pierwsza prezes TMP Krystyna Augustyniak. Jego znaczenie dla społeczności i oddziaływaniu w regionie podkreślali wójt gminy Gierałtowice Leszek Żogała, dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Inga Papkala oraz przedstawiciele współpracujących środowisk, m.in. Knurowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W imieniu społeczności TMP gratulacje, słowa uznania i liczne życzenia przyjmowała jego prezes, Krystyna Nocoń. Dostrzeżone i docenione zostały liczne zasługi, zwłaszcza założycieli i długoletnich członków towarzystwa. Część artystyczną uświetniła Joanna Matura recytacją poezji Wisławy Szymborskiej. Znakomity nastrój podtrzymywał, umiejętnie dobierając repertuar, zespół Kamraty z liderem Ryszardem Piszczelokiem. TMP w prezencie otrzymało drzewo, które zostanie zasadzone w przyszowickim parku i będzie nam przypominać o tym wyjątkowym dla nas dniu.

/Oprac. b./ Fot. archiwum prywatne Stefana Skrzypczyka

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.