SUKCES Koła Gospodyń Wiejskich z Gierałtowic

KGW z Gierałtowic 7 sierpnia w sali Sejmu Śląskiego przyjmowały zasłużone gratulacje za kultywowanie tradycji lokalnych.

Kultywowanie Tradycji Lokalnych to przedsięwzięcie pod egidą Zarządu Województwa Śląskiego. Celem konkursu jest wsparcie rozwoju kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej poprzez inicjowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju, aktywizacji, integracji oraz poprawy warunków życia i pracy kobiet stowarzyszonych w środowisku wiejskim. KGW znalazło się wśród beneficjentów konkursu. Symboliczne czeki wręczali przedstawiciele samorządu województwa z marszałkiem Jakubem Chełstowskim.

/bw/fot. Tomasz Żak/UMWS/KGW Facebook

Informacje na podstawie Wieści Gminy Gierałtowice.