Walne Zgromadzenie Delegatów Spółki Wodnej

22 lutego odbyło się doroczne Zgromadzenie Delegatów Gminnej Spółki Wodno - Melioracyjnej w  Gierałtowicach, podczas którego poruszono najważniejsze tematy związane z funkcjonowaniem spółki.

W pierwszej kolejności przedstawiono sprawozdanie finansowe za rok 2017 oraz opracowano plan prac i budżet na rok 2018. Ponieważ dobiegała końca pięcioletnia kadencja obecnego Zarządu przeprowadzono również wybory. W ich wyniku jednogłośnie podjęto decyzje o przedłużeniu mandatu dla obecnych członków Zarządu na następną kadencję. Ponownie w jego skład weszli: Stanisław Papkala (Chudów), Andrzej Czapelka (Gierałtowice), Zygmunt Strzoda (Paniówki), Marek Smołka (Przyszowice). Następnie rozpoczęto dyskusję, której tematem były: szkody górnicze oraz współpraca z zakładami górniczymi, wysokość składki członkowskiej i konsekwencje wejścia w życie nowej ustawy – Prawo Wodne.

Podsumowanie prac w roku 2017 wygląda następująco (szczegółowy wykaz znajduje się na w zakładce „Spółka Wodna” na stronie www.gieraltowice.pl):

Sposób finansowania

Rowy melioracyjne [mb]

Siec drenarska [ha]

Wartość robót [zł]

Składki członkowskie

(w tym udział własny do dotacji Starostwa)

1.002

34,5

53.825,37

Dotacja Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach

6.477

3,0

50.000,00

Dotacja Starostwa Powiatowego w Gliwicach

2.570

16.600,00

Łącznie

10.049

37,5

120.425,37

Gminna Spółka Wodno – Melioracyjnej w Gierałtowicach przypomina, że zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Delegatów Gminnej Spółki Wodno-Melioracyjnej Gierałtowice z dnia  23.02.2017r. w  tym roku obowiązują nowe stawki składki członkowskiej: za nieruchomość o  powierzchni do jednego hektara stawka to 20,00 zł, natomiast za powierzchnię powyżej 1 ha stawka to 12,00 zł/ha przeliczeniowo.

/Źródło: Gminna Spółka Wodno-Melioracyjna w Gierałtowicach/