Zakończenie roku szkolnego

W piątek, 25 czerwca, w placówkach oświatowych naszej gminy odbyło się zakończenie roku szkolnego 2020/2021. Odwiedziliśmy Szkołę Podstawową im. Gustawa Morcinka w Gierałtowicach, z którą w tym dniu żegnało się aż 73 absolwentów z klas: 8A, 8B i 8C. Blisko połowa z nich (31 uczniów) odebrała świadectwa z wyróżnieniem. Natomiast ośmioro uczniów spełniło kryterium na otrzymanie Stypendium Wójta Gminy Gierałtowice, osiągając średnią ocen 5.50 lub wyższą.

Pożegnanie ósmoklasistów ze szkołą odbyło się w trzech turach (w gronie klas), by sprostać ciągle jeszcze obowiązującym restrykcjom sanitarnym związanym z pandemią koronawirusa. Były to kameralne, ale niezwykle uroczyste spotkania, w trakcie których swoich uczniów ze wzruszeniem żegnały wychowawczynie: Joanna Orzech, Elżbieta Michalik i Ewa Jacińska oraz dyrektor ZSP, Urszula Cieślik. Obecni byli także rodzice.

Na zdjęciach absolwenci z klasy 8b z wychowawczynią Elżbietą Michalik, dyrektorką ZSP Urszulą Cieślik i rodzicami.

foto: jm