Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach świeci przykładem

Ubiegły rok szkolny choć niełatwy ze względu na pandemię i naukę zdalną okazał się niezwykle ważny pod względem prospołecznych działań. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Gierałtowicach pochwalić się może nowymi projektami angażującymi i rozwijającymi uczniów w bardzo różnym zakresie. 

W mijającym już roku szkolnym szkoła zgłosiła się do udziału w międzynarodowym projekcie „Geniallne Szkoły”. Projekt ten powstał we współpracy z platformą edukacyjną Genially i Ambasadorami Genially w Polsce. Celem przedsięwzięcia było przygotowanie prezentacji na temat wykorzystywania nowoczesnych technologii do swoich działań edukacyjnych oraz promocyjnych. Szkoła otrzymała certyfikat i tym samym znalazła się w gronie innowacyjnych placówek w Polsce, ukazując ogrom działań, aktywności i sukcesów uczniów, nauczycieli, oraz kadry kierowniczej szerszemu gronu.

Projekt społeczny UNICEF TO(DZIAŁA)MY!

Szkoła w Gierałtowicach od paru lat należy do Klubu Szkół UNICEF. W tym roku szkolnym uczniowie włączali się w kolejne akcje w ramach przynależności do klubu. Wśród nich znalazł się projekt edukacyjno – społeczny TO(działa)MY!

Projekt realizowany był przez klasy piąte szkoły podstawowej. Po zastanowieniu się, jaki temat najbardziej odzwierciedli zainteresowania uczniów i potrzeby najbliższego środowiska, w związku z tym, że w projekcie uczestniczyła też klasa sportowa, wybrano obszar tematyczny edukacji i sportu.

Głównym celem projektu było budowanie świadomości w obszarze zdrowia. Zaplanowano i zrealizowano działania informacyjno – edukacyjne oraz praktyczne, takie jak:

  • plakatowa kampania promująca spożywanie warzyw i owoców;

  • spotkanie online z panią psycholog poświęcone zagadnieniu radzenia sobie ze stresem i dbania o własne zdrowie psychiczne;

  • upowszechnienie poprzez stronę internetową, filmu instruktażowego z ćwiczeniami – do współpracy zaproszona została właścicielka studia fitness, która przygotowała specjalnie dla społeczności szkolnej zestaw ćwiczeń na poranny rozruch.

 

info. ZSP Gierałtowice