80. rocznica tragicznej śmierci ks. Władysława Roboty

W niedzielę 8 września 2019r. w kościele Matki Bożej Szkaplerznej w Gierałtowicach odbyła się uroczystość upamiętniająca 80. rocznicę śmierci księdza Władysława Roboty, zamordowanego we wrześniu 1939r. Całym swym życiem potwierdzał związek z polskością.

 

Ks. Władysław Robota urodził się w 1872r. w Gostomi k. Prudnika w rodzinie rolniczej. W 1882r. zaczął uczęszczać do Szkoły Ludowej w Prudniku. Po maturze został studentem wydziału medycznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Po dwóch latach zmienił kierunek kształcenia i rozpoczął studia na wydziale teologicznym. Równocześnie był słuchaczem wykładów z literatury polskiej. Został współzałożycielem Towarzystwa Akademików Górnoślązaków i Koła Polskiego. 11 czerwca 1898r. przyjął święcenia kapłańskie, a w lipcu tego roku został mianowany wikarym w Łabędach. Już tam dał się poznać jako żarliwy kapłan, patriota i społecznik. W 1902r. został zatwierdzony na stanowisku proboszcza w Gierałtowicach. Był niedoścignionym organizatorem życia religijnego, społecznego i narodowego. Powołał kilka organizacji religijnych i świeckich np.: Stowarzyszenie Opieki św. Józefa, Kongregację Mariańską czy Towarzystwo Polek. Dzięki Jego zaangażowaniu wybudowano w Knurowie Dom Związkowy, w którym polskie stowarzyszenia mogły prowadzić działalność kulturalną i społeczną. Ze względu na przekonania był szykanowany przez władze niemieckie. W styczniu 1919r. został na krótko aresztowany. Po powrocie części Górnego Śląska do Polski i utworzeniu diecezji śląskiej został wicedziekanem dekanatu dębieńskiego, sędzią prosynodalnym i radcą duchownym. Wiele lat zabiegał o budowę nowego, większego kościoła. Dzieło to zostało ukończone w 1934r. i zachwycało wszystkich. Wystrój wnętrza świątyni łączył historię Śląska i Polski z wiarą naszych przodków. Świątynia pozostała, a ks. Władysław Robota po 37 latach duszpasterzowania w Gierałtowicach odszedł na zawsze. Za działalność władze II Rzeczypospolitej odznaczyły go komandorią Orderu Polonia Restituta, Orderem Srebrnym Krzyża Virtuti Militari i Gwiazdą Śląską.

8 września 1939r. w godzinach wieczornych ks. Władysław Robota został aresztowany i wywieziony do lasu między Pilchowicami i Nieborowicami. Tam wraz z 14 innymi Polakami został bestialsko zamordowany przez Niemców. W 1945r. zidentyfikowano Jego doczesne szczątki, a w 1946r. sprowadzono do Gierałtowic.

 80. rocznicę tragicznej śmierci ks. Władysława Roboty upamiętniono podczas uroczystości 8 września 2019r. w gierałtowickim kościele. Uroczystość rozpoczęła się mszą św. pod przewodnictwem ks. biskupa Adama Wodarczyka, a następnie wszyscy w procesji udali się do odnowionego grobu księdza, gdzie odmówiono modlitwy, złożono kwiaty i zapalono znicze. Grób odnowiono ze środków Instytutu Pamięci Narodowej, staraniem Stowarzyszenia Porada i Koła Związku Górnośląskiego. Na uwagę zasługuje oprawa uroczystości. Uświetnił ją miejscowy chór „Skowronek”, Orkiestra Dęta Straży Pożarnej z Przyszowic, liczne poczty sztandarowe, harcerze z Knurowa pod opieką ks. harcmistrza Piotra Larysza i klasa mundurowa ze szkoły z Knurowa. W uroczystości brali udział zacni goście: senator i poseł na sejm RP, przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych i gminnych, przedstawiciele IPN, Związku Górnośląskiego, dyrekcja, nauczyciele i uczniowie ZSP w Gierałtowicach, delegaci grup parafialnych i stowarzyszeń oraz parafianie. Ostatnim punktem obchodów był wykład pani Urszuli Kaczmarczyk pt. ,,Ksiądz Władysław Robota, kapłan, patriota, społecznik, bestialsko zamordowany przez niemieckich nazistów w pierwszych dniach II wojny światowej”. Goście mogli obejrzeć wystawę obrazującą życie i działalność ks. Wł. Roboty, przygotowaną przez uczniów miejscowej szkoły pod kierunkiem nauczyciela historii pana Stefana Dudy.

Odrębną częścią obchodów było złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscu kaźni ks. Wł. Roboty w nieborowickim lesie. Wyjazd był możliwy dzięki finansowemu wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury  w Gierałtowicach. Uczestniczyli ks. proboszcz Marek Sówka, członkowie Koła Związku Górnośląskiego, uczniowie i nauczyciele miejscowej szkoły. W wyjeździe wzięły udział dzieci i przedstawiciele starszego pokolenia. Niektórzy uczestnicy pamiętali ks. Robotę ze swego dzieciństwa. Podczas podróży barwną opowieść o przeszłości snuł pan Leon Kopernik (autor publikacji o księdzu) i pani Urszula Mikołaj wieloletnia nauczycielka historii. Następnie grupa udała się do Wielopola, gdzie znajduje się drewniany kościółek św. Katarzyny. Wokół niego od XVI do XX wieku skupiało się życie religijne mieszkańców Gierałtowic. W tej sędziwej świątyni ks. Władysław Robota przez ponad 30 lat służył swoim parafianom. Tam odmówiono modlitwę za ofiary wojny i o pokój w Polsce i na świecie.
 W czasie mszy św. ks. biskup Adam Wodarczyk  powiedział „Powinniśmy być dumni z księdza Władysława Roboty i przez Jego wstawiennictwo upraszać wiele łask dla nas i dla naszej parafii. Niech świadectwo Jego życia i męczeńskiej śmierci mobilizuje nas do jeszcze większej miłości Boga i Ojczyzny”.

/ Stefan Duda, Janina Rożek/