W hołdzie powstańcom

4 maja pod pomnikami w Gierałtowicach i Przyszowicach oddano hołd powstańcom śląskim. Okazją była 98. rocznica wybuchu III powstania, zwycięskiego zrywu Ślązaków polskiego pochodzenia, który zapewnił godne granice odradzającej się Polsce.

Największa uroczystość odbyła się w Przyszowicach. Wieniec i znicze pod pomnikiem poległych powstańców złożyli tam przedstawiciele samorządu gminy i sołectwa: wójt Leszek Żogała, wiceprzewodniczący Rady Gminy Marek Błaszczyk oraz sołtys Przyszowic i prezes miejscowej OSP Andrzej Gawlik. Akt ten poprzedziło odegranie hymnu państwowego przez Orkiestrę Dętą OSP Przyszowice, pod batutą Mirosława Hajduka. W ceremonii udział wzięli także strażacy ochotnicy, harcerze oraz mieszkańcy Przyszowic.

Hołd powstańcom oddano również w Gierałtowicach. Wieniec pod miejscowym pomnikiem złożył tam wójt Żogała w asyście pocztu sztandarowego i druhów z OSP Gierałtowice. Obecna była także sołtys Gierałtowic Gerda Czapelka, przedstawiciele miejscowych organizacji i Urzędu Gminy Gierałtowice.
/JM/

Foto: Jerzy Miszczyk