GOK rozwija się dla mieszkańców!

Gminny Ośrodek Kultury w Gierałtowicach znalazł się wśród 14 ośrodków kultury z całego kraju zakwalifikowanych do programu Narodowego Centrum Kultury ,, Zaproś nas do siebie”.

Jak podaje NCK: „Głównym założeniem programu jest profesjonalizacja 14 ośrodków kultury, które w terminie kwiecień – listopad br. będą procesowo pracować nad rozwojem kompetencji w zakresie budowania oferty kulturalnej opartej na lokalnej tożsamości i współpracy z mieszkańcami”. Na projekt składa się szereg szkoleń, warsztatów, konferencji i spotkań, podczas których zespoły ośrodków kultury będą wzmacniać kompetencje poprzez doświadczenie, poznawanie dobrych praktyk, wymianę doświadczeń i budowanie relacji.

/info: s/gok/ foto: Patrycja Mic, NCK, gok/