Weronika Czech Prezesem Zarządu Głównego Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach

W dniu 16 października 2022 r. odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczo – Wyborczy Delegatów Śląskiego Związku Chórów i Orkiestr w Katowicach. Jednym z punktów zjazdu był wybór nowego Zarządu Głównego ŚZChiO na kadencję 2022 – 2026. Wybrano 17 członków Zarządu Głównego, którzy Uchwałą nr 1 stanowiącą załącznik nr 7 do protokołu z Walnego Zjazdu postanowili powierzyć funkcję Prezesa Zarządu Głównego  Czech Weronice.

To wielkie wyróżnienie i zaszczyt przyjęła z ogromną radością ale także z wielkim niepokojem. To normalne uczucia towarzyszące wyjątkowym momentom w naszym życiu. W 110 letniej historii Związku Śląskich Kół Śpiewaczych jest pierwszą kobietą pełniącą tą funkcję. Wśród życzeń usłyszała: „tak jak 16 października 1978 r. alpinistka Wanda Rutkiewicz weszła na najwyższy szczyt świata Mount Everest, tak dziś Ty zrobiłaś coś podobnego”.  Patronami tego dnia są Święta Jadwiga Śląska i Święty Jan Paweł II, i to oni czuwali i miejmy nadzieję czuwać będą i kierować poczynaniami mieszkanki naszej gminy. Bardzo entuzjastycznie przez licznie zgromadzonych delegatów uczestniczących w zjedzie został przyjęty wniosek Prezes Weroniki Czech o nadanie tytułu Prezesa Honorowego Romanowi Warzecha w dowód uznania za ogromne zasługi na rzecz śląskiego ruchu śpiewaczo – muzycznego. Podziękowaniom i życzeniom dla ustępującego i nowego prezesa  nie było końca.

Weronika Czech z muzyką chóralną związana jest od lat dziecięcych. W chórze SKOWRONEK śpiewali jej rodzice i krewni, nadal śpiewa brat.  Także mąż, wcześniej członek orkiestry górniczej śpiewał w chórze, będąc przez 16 lat prezesem Skowronka. W chórze śpiewał też jeden z ich synów i tam poznał swoją żonę. Dzisiaj śpiewającym członkiem jest wnuk państwa Czech. Kiedy 15 lat temu wstępowała w szeregi śpiewaków gierałtowickiego chóru od razu włączyła się w pomoc mężowi w organizowaniu działalności chóru, szczególnie angażując się jako wiceprezes w organizację 100 lecia jego istnienia. Dzisiaj od 5 lat jest jego prezesem, a w Zarządzie Okręgu Gliwicko – Zabrskim ŚZChiO pełni funkcję skarbnika. Świat nut i symboli muzycznych nie jest jej obcy, ponieważ skończyła edukację muzyczną w ognisku muzycznym w klasie młodzieżowej.

Śląski Związek Chórów i Orkiestr jest spadkobiercą i kontynuatorem dzieła Związku Śląskich Kół Śpiewaczych, zapoczątkowanego 18 kwietnia 1910 roku. Związek jest w obecnych granicach województwa Śląskiego i w Polsce największą, lecz nie jedyną organizacją skupiającą amatorskie chóry i orkiestry.  Siedzibą począwszy od 1922 roku jest miasto Katowice. Jest wydawcą jedynego w Polsce czasopisma „Śpiewak Śląski” opisującego dokonania amatorskiego ruchu śpiewaczo- muzycznego. Związek skupia 8 okręgów śpiewaczo – muzycznych: Chorzowsko- Świetochłowicki, Gliwicko-Zabrski, Katowicki, Mikołowski, Raciborski, Rybnicki, Tarnogórski, Wodzisławski oraz kilka zespołów będących bezpośrednio pod nadzorem Zarządu Głównego. Obecnie Związek zrzesza prawie 3500 śpiewaków, muzyków i działaczy związanych z działalnością w ponad 150 chórach  i orkiestrach. Nasze cztery chóry Gminy Gierałtowice także są zrzeszone w ŚZChiO: Chór BEL CANTO Chudów, Chór SKOWRONEK Gierałtowice, Chór CECYLIA Paniówki, Chór SŁOWIK Przyszowice.

Nowy skład Zarządu Głównego, Nowy Statut, którego zapisy dostosowane są do współczesności to „Nowe Otwarcie” a zarazem powrót do przerwanej pandemią tradycji. Dokonać się to powinno przez aktywizację w ruchu śpiewaczo – muzycznym. Pełni pozytywnej energii, chętni do otwarcia nowej przestrzeni musimy odpowiedzieć na kilka pytań: Czy zależy nam na trwaniu śpiewaczej i muzycznej wspólnoty, Czy zależy nam na kontynuowaniu i pielęgnowaniu tradycji śląskiego stowarzyszenia chórów i orkiestr, Czy stać nas na idealizm, entuzjazm i potrzebę doskonalenia się muzycznej pasji w społecznym otoczeniu pozbawionym artystycznej wrażliwości, Czy skłonni jesteśmy brać na swoje barki odpowiedzialność za los ruchu śpiewaczo – muzycznego na Śląsku. Czasy się zmieniły, w cyfrowym nie analogowym żyjemy świecie internetowej komunikacji, nie należy więc ich lekceważyć i prawidłowo do nich się odnieść. Egoizm osobisty i społeczny przyczyni się do degradacji i braku rozwoju, prowadzące do strat, które z trudem będą mogły być odbudowywane przez przyszłe pokolenia.

info: ŚZChiO

foto: archiwum ŚZChiO