Żelazne, diamentowe i złote gody

W tym roku aż 33 pary małżeńskie z naszej gminy obchodzą jubileusze długoletniego pożycia - żelazne, diamentowe i złote gody. Dostojni jubilaci mieli okazję spotkać się razem na specjalnej uroczystości zorganizowanej dla nich przez gminę Gierałtowice. Odbyła się ona 28 września w restauracji Biały Dom w Paniówkach. Jak podkreślali jej uczestnicy - wypadła na medal!

Przybyłym małżonkom winszował wójt gminy Leszek Żogała, składając także osobiste gratulacje każdej parze z osobna. Żelazne pary (65 lat po ślubie), a także diamentowe (60 lat po ślubie) uhonorowane zostały okolicznościowymi dyplomami. Natomiast małżeństwa obchodzące złote gody (półwiecze małżeństwa) odznaczono medalami za długoletnie pożycie, nadanymi przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Miłym dodatkiem do gratulacji i życzeń były piękne bukiety kwiatów i okazałe „kosze obfitości”.

Po części oficjalnej spożyto uroczysty obiad, w trakcie którego nie zabrakło toastów za pomyślność! O oprawę artystyczną zadbał Eugeniusz Loska, bawiąc gości znanymi piosenkami. Natomiast przebieg uroczystości koordynował kierownik USC, Mirosław Marcol. Atmosfera była wyśmienita. Program artystyczny wzbogacili sami jubilaci, deklamując ku radości zebranych humorystyczne wiersze, opowiadając dowcipy, a nawet śpiewając solo z mikrofonem w dłoni.

A oto pary małżeńskie z gminy Gierałtowice, które obchodzą w tym roku wyjątkowe jubileusze.
Żelazne Gody – 65 lat po ślubie
Państwo: Róża i Zygmunt Zubkowie oraz Teresa i Dionizy Kornasowie z Gierałtowic.

Diamentowe gody – 60 lat po ślubie
Państwo: Irena i Józef Czapelkowie, Róża i Zygmunt Gajdowie, Jadwiga i Henryk Karwotowie oraz Stefania i Walerian Pykowie z Chudowa. A także państwo Anna i Henryk Lubszczykowie z Gierałtowic oraz Róża i Augustyn Spyrowie z Przyszowic.

Złote gody – 50 lat po ślubie
Państwo: Teresa i Henryk Cichoniowie, Pelagia i Jan Heincowie, Gertruda i Rafał Woźnicowie z Chudowa. Państwo: Urszula i Jerzy Baronowie, Magdalena i Ryszard Maksymowiczowie, Maria i Jan Marciszowie, Maria i Henryk Marcolowie, Magdalena i Henryk Promni, Janina i Józef Rożkowie, Łucja i Antoni Słaboniowie z Gierałtowic. Państwo: Krystyna i Andrzej Munikowscy oraz Magdalena i Franciszek Skrzypczykowie z Paniówek. Z Przyszowic przybyli państwo; Zofia i Kazimierz Barszczowie, Helena i Jerzy Brzezinowie, Zofia i Paweł Dyrczowie, Stanisława i Joachim Fabianowie, Agata i Józef Górkowie, Kazimiera i Mieczysław Groboszowie, Krystyna i Leon Hapetowie, Irena i Norbert Kulowie, Krystyna i Gerard Ratkowie, Zofia i Henryk Sosnowie, Irena i Stefan Widuchowie, Krystyna i Joachim Wrzeszczowie oraz Barbara i Paweł Żogałowie.