Druhowie wybrali Gminny Zarząd OSP

Andrzej Gawlik nadal będzie prezesem Gminnego Zarządu OSP, natomiast Antoni Żymełka komendantem gminnym - tak postanowili uczestnicy Zjazdu Sprawozdawczo-Wyborczego Gminnego Oddziału ZOSP RP w Gierałtowicach, który w sobotę, 16 października, obradował w przyszowickiej remizie.

Obrady przebiegły sprawnie i szybko. Poprowadził je Roman Włodarz – wicewójt gminy Gierałtowice, wybrany na przewodniczącego zebrania. Na obradach obecni byli także: Andrzej Frejno – prezes Zarządu Powiatowego OSP oraz mł. brygadier Jacek Szczypiorski – zastępca komendanta PSP w Gliwicach.

Podczas zjazdu przyjęto m.in. sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału za minioną kadencję oraz wybrano nowy Zarząd. A oto jego skład i funkcje, które druhowie będą w nim pełnili: Andrzej Gawlik – prezes, Damian Slany – wiceprezes, Antoni Żymełka – komendant, Urban Spadek – zastępca komendanta, Urszula Zając – sekretarz, Jolanta Fojcik – skarbnik oraz Henryk Karcz, Artur Grzywok i Seweryn Wojtas – członkowie.
Powołano także komisję rewizyjną, w skład której weszli: Rafał Kopernik – przewodniczący, Marian Morgała – sekretarz, Adam Kleczka i Paweł Nocoń – członkowie.

W trakcie spotkania odbyła się także uroczystość, podczas której doceniono druha Alfreda Kubickiego – honorowego prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP w Gierałtowicach, nestora strażaków ochotników. W przeddzień swoich 92. urodzin druh Kubicki obdarowany został okolicznościową statuetką przyznaną przez Zarząd, w uznaniu za blisko 70-letnią współpracę z gminnymi oddziałami OSP. Nie zabrakło kwiatów i serdeczności składanych mu przez wielu obecnych.

/jm/