Przybywa nam strażaków

28 maja, w siedzibie Ochotniczej Straży Pożarnej w Przyszowicach odbył się egzamin na strażaka OSP. Wzięło w nim udział 27 adeptów sztuki pożarniczej z jednostek OSP całego powiatu gliwickiego, w tym 5 z terenu naszej gminy. Wszyscy kandydaci na strażaka wykazali się dużą wiedzą i zdali egzamin! Teraz będą mogli brać czynny udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
Więcej w papierowym wydaniu "Wieści".

j. Źródło: Witold Nocoń OSP Przyszowice, foto: OSP Przyszowice.